Genamics JournalSeek
Institute for Information Resources

LCPJ and The Journal

  2. Revista LCPJ (Linguistic and Communicative Performance Journal: ISSN 2073-5138, PRINT; ISSN 2077-0812, ONLINE)  mirëpret artikuj me tema të ngushta dhe me tema të gjera të lidhura ngushtë njëra me tjetrën, që kontribuojnë për një performancë të shëndetshme cilësore në të folurën e gjuhës, të shkruarin e gjuhës, mësimdhënien e gjuhës, mësimnxënien e gjuhës, dhe për një performancë frytsjellëse të komunikimit të ideve duke e përdorur gjuhën si një mjet të rëndësishëm në vargun e mjeteve komunikuese për ndërveprim me botën.

Dërgojeni punën tuaj për vlerësime kritike. Do të merrni udhëzime e këshilla, korrigjime të punës suaj dhe orientim në të njëjtën kohë. Shpesh ndryshimi mes të qenit i botuar ose jo është ndërgjegjesimi juaj për të qënit në përputhje me udhëzimet e dërgimit të artikujve tuaj në seksionin e dërgimit. Prandaj, sigurohuni përpara se të bëni dërgesën që dorëshkrimi juaj është në¯përputhje me standardet e revistës për t'u bërë artikull.

Bëjeni tuajën revistën LCPJ!

Vini re: Ju mund të klikoni në tekstin e shkruar në këtë faqe për të shkuar drejtazi tek artikujt në seksionet e Revistës.

 


Lingvosoft free online dictionary
Lingvosoft online dictionary
From language:
To language:
Word:

online electronic dictionaries

English Hungarian Dictionary
English Indonesian Dictionary

New Publications

Advertisements